Sporo już było o zespole wypalonych nadnerczy. Dziś skupimy się na potencjalnych stresorach współczesnego świata.

Bardzo często stresem nazywamy reakcję naszego organizmu w chwili zdenerwowania związanego z emocjami . Jest jednak dużo więcej czynników, które nasz organizm interpretuje jako reakcję stresową, są to m.in.:

  • Stres związany z emocjami (śmierć bliskiej osoby, rozwód, zwolnienie z pracy),
  • Stres wywołany ambicjami (duże wymagania stawiane sobie, porażki życiowe, pesymizm, wyolbrzymianie pewnych sytuacji),
  • Stres związany z aktywnością fizyczną (intensywne ćwiczenia fizyczne, przetrenowanie, przewlekły ból)
  • Stres wynikający z zaburzeń funkcjonowania naszego organizmu (infekcja, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia gospodarki cukrowej, alergie, stan zapalny, zaburzenia gospodarki hormonalnej),
  • Stres wywołany niedoborami tlenu (duszności, brak świeżego powietrza, zaburzenia w układzie naczyniowym),
  • Stres wywołany przewlekłym bólem (zwyrodnienia, urazy układu kostno-stawowego, mięśniowego, wady postawy),
  • Stres wywołany polem elektromagnetycznym (długotrwałe przebywanie w pobliżu sprzętów komputerowych, telefonu komórkowego).

Warto przyjrzeć się swojemu życiu, zidentyfikować stresory, ponieważ każdy z nich jest kolejną cegiełką w kierunku zaburzeń w funkcjonowania nadnerczy, a co za tym idzie całego organizmu.

Postaraj się zadbać o odpowiednią ilość snu, śpij 8 godzin dziennie, zadbaj o ruch, postaraj się zredukować stresujące sytuacje i nie stresować rzeczami, na które nie mamy wpływu. Pozytywne nastawienie do życia i sprawianie sobie przyjemności mają duży wpływ na regeneracje naszych nadnerczy!!