Nie podejmę dziś tematu samej szkodliwości nikotyny na rozwijający się płód. Choć tu chyba większość z nas nie ma wątpliwości. Dziś skupię się na bezpośrednim związku pomiędzy paleniem papierosów w ciąży, a przełożeniem tego na późniejszy problem z otyłością u dziecka.

Badania pokazują, że dzieci, których matka paliła w ciąży są 50% bardziej narażone na późniejszą otyłość.
Dla porównania ustalono, że dzieci matek, które zaczęły palić po ciąży nie wykazały ryzyka późniejszej otyłości.

Badania prowadzone wśród australijskich bliźniąt wykazały, że palenie matki w ciąży prowadziło do trwałych biochemicznych modyfikacji DNA dziecka, co wskazuje dlaczego takie dzieci narażone są na otyłość przez całe swoje życie.

E.Oken, E.B. Łechtał, Maternal Smoking During Pregnancy and Child Overweight: Systematic Review and Meta-analysis “Internal Journal of Obesity” 2008.