Aktywny dzień z medfood. Zapraszamy do rozwinięcia.

Dziś u nas bardzo aktywny dzień

  •  szkolenie od jelit do mózgu dwa – gdzie Justyna przedstawiała podstawowe informacje na temat mikrobioty i neuroprzekaźników
  •  szkolenie u Karolina Gruszecka – dietetyk, trener personalny z psychodietetyki – w tej kwestii wiedzy nigdy dość – a Karolina przedstawiła to w lekki i przyjemny sposób

Przyjemnej niedzieli kochani.