Metoda ABC czyli ustal priorytety! Zapraszamy

Masz 3 kategorie priorytetów:

  • A – bardzo ważne zadania, które musisz wykonać osobiście.
  • B – ważne zadania, na które jest jeszcze czas (deadline nie goni) i możesz (ale nie musisz) je oddelegować współpracownikom.
  • C – niezbyt ważne zadania, które można i warto oddelegować

Wiadomo, że raczej rzadko się zdarza, aby mieć w ciągu dnia wyłącznie 3 zadania i to każde z innej kategorii. Tutaj z pomocą przybywają kolejne cyfry dodane dodane do ww. liter…

Tak więc:
I) wypisz zadania na najbliższy czas
II) przypisz priorytety wypisanym zadaniom (A, B, C…)
III) ustal kolejność wykonywania zadań poprzez przypisanie cyfr do liter

Przykład zadań:

  • zamówić materiały biurowe -> C1
  • zrobić przelewy za nieopłacone faktury -> A2
  • przygotować protokół czasu pracy -> B1
  • przygotować prezentację na zebranie w przyszłym miesiącu -> B2
  • omówić z podwładnymi plan na nadchodzący tydzień -> A1

Jak mieć pewność, które zadania mają priorytet A, a które B?
Odpowiedz sobie na 2 pytania:

  • Co się stanie, jeśli w najbliższym czasie nie wykonasz tego zadania?
  • Co zyskasz, jeśli wykonasz to zadanie?

Jeśli konsekwencje będą duże/bolesne, jeśli tego nie wykonasz teraz to jest to priorytet A;
Jeśli konsekwencje będą duże/bolesne, jeśli tego nie wykonasz, ale jest jeszcze czas na wykonanie to jest to priorytet B

Co myślisz o tej metodzie? A może już ją stosujesz? Daj znać w komentarzu

https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/

#MetodaABC
#ZarządzamSobąWCzasie

#PsychoedukacjaZMedFood