Zarządzam sobą w czasie #4

Aby Twój dzień był satysfakcjonujący. Abyś był(a) zadowolony/na z przebiegu pracy, a nie sfrustrowany(na), że znowu nie udało się zrobić tego, co było zaplanowane.
CZYTAJ DALEJ