Warszawa - Niepodległości 69 | Bydgoszcz - ul. Czołgistów 4 | Olsztyn - Leśna 12 | Gdańsk - Hemara 17 | Lublin - Niecała 3/12
+ 48 514 084 888
Pon-Pt: 10:00 - 18:00

Wizyta online

Wizyta online praktycznie nie różni się od wizyty w gabinecie. Procedura spotkania przebiega w taki sam sposób. Zawsze pracujemy twarzą w twarz (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy u którejś ze stron pojawią się niespodziewane problemy techniczne). Podczas rozmów na skype widzimy się dzięki kamerze. To pozwala oceniać wygląd podobnie jak w gabinecie. Ponieważ często dodatkowo obserwujemy stan skóry, języka, oraz sylwetkę klienta, które są bardzo ważnymi wskaźnikami stanu zdrowia i predyspozycji zdrowotnych. Jedyną namacalną różnicą pomiędzy spotkaniem on-line, a wizytą  w gabinecie jest brak możliwości wykonania przez nas analizy składu ciała i pomiaru obwodów. Często prosimy w takim wypadku o dostarczenie wyników pomiaru z innego urządzenia oraz monitorowanie wagi i obwodów w samodzielnym zakresie.


Pierwsza wizyta jest wizytą zapoznawczą i opiera się w dużej mierze o szereg pytań dotyczących trybu życia, historii zdrowotnej, stylu jedzenia, prowadzonego leczenia, przyjmowanych leków oraz suplementów czy wcześniejszych prób podejmowania zmian. Podczas pierwszej wizyty analizujemy wyniki badań krwi i edukujemy Cię w jaki sposób wpłynąć na ich poprawę za pomocą diety, suplementacji oraz zmianach w stylu życia. W zależności od danego przypadku przebieg wizyty może się różnić i jest płynnie dostosowywany do potrzeb osoby, z którą rozmawiamy.
Dzięki szeroko zebranym informacjom zebranym podczas wizyty i interpretacji badań medycznych dostosowujemy plany dietetyczne pod dane jednostki chorobowe. Plany są wysyłane drogą mailową do klientów w formie indywidualnie opracowanych plików. Zawierają one konkretne zalecenia, przepisy oraz podstawową gramaturę produktów w opracowywanych dietach. Dodatkowo rozpisujemy odpowiedne plany skutecznej i potwierdzonej naukowo suplementacji, która wspiera powrót do zdrowia. Często lepiej działającej niż niektóre leki.
Dalsze kontrole prowadzone są w ustalanym wcześniej terminie, tak by kontrolować na bieżąco postępy oraz poprawę wyników badań laboratoryjnych klienta. Dzięki temu możemy skutecznie możemy modyfikować plany tak, by pomagać w doprowadzaniu do remisji chorób. Mamy wiele historii powrotu do zdrowia naszych podopiecznych przy pomocy indywidualnej współpracy. Pracujemy kontrolując też dzienniczek żywienia i objawów. Dzięki czemu obserwujemy jak konkretne zmiany w diecie wpływają na poprawę konkretnych parametrów.
Zazwyczaj 50-60 minut.
Przebieg wizyty może ulec zmianie ze względu na indywidualne rozpatrywanie przypadku. Osoby z dużą ilością badań oraz bardzo poważnymi schorzeniami zapraszamy na dłuższe wizyty, by mieć optymalną ilość czasu na omówienie potrzebnych danych.
Zazwyczaj wizyta kontrolna trwa 30 minut. W skomplikowanych przypadkach umawiamy dłuższe spotkania, by omawiać na bieżąco dokumentację medyczną oraz dostosowywać plan diety i suplementacji. Co kilka miesięcy, zazwyczaj co 3-4 miesiące pacjent musi powtórzyć badania laboratoryjne byśmy mogli oceniać pozytywny wpływ zaleceń na zdrowie pacjenta. Często również odsyłamy na wizytach do innych specjalistów z różnych dziedzin, koniecznych w danym przypadku by wspomóc powrót do zdrowia. Zdarza się również, że kierujemy do lekarza w celu zmniejszenia dawek przyjmowanych leków, ponieważ dieta i suplementacja przyczynia się do zdrowienia oraz do konieczności zmniejszania, a w wielu przypadkach do odstawiania obecnie przyjmowanych leków.
Ponieważ zainteresowanie naszą poradnią jest duże i mamy pacjentów z całego kraju wprowadziliśmy możliwość konsultacji poprzez skype. Klienci zazwyczaj przyjeżdżają do nas do gabinetu na pierwszą wizytę. Jednak gdy dojeżdżają z odległych miast lub gdy stan zdrowia nie pozwala na podróże wprowadzamy konsultacje poprzez skype i kontakt mailowy. Często też zdarza nam się prowadzić pacjentów mieszkających poza granicami ojczyzny i wtedy jedyna możliwość pomocy im to droga połączeń internetowych. Metoda pracy pozostaje taka sama jak w przypadku wizyty w gabinecie, czyli dokładny wywiad, uzupełniony wywiad żywieniowy, badania laboratoryjne i ich wynik dostarczony przed wizytą i wszystkie pozostałe czynniki opisane wyżej.

Zapisz się do newslettera