Warszawa - Niepodległości 69 | Bydgoszcz - ul. Czołgistów 4 | Olsztyn - Leśna 12 | Gdańsk - Hemara 17 | Lublin - Niecała 3/12
+ 48 514 084 888
Pon-Pt: 10:00 - 18:00
30 lis 2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, MedFood Group S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000746045 (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji). Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Białowieska 7/ 9 lok. 34, 04-063 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10 – 15. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

13 lis 2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, MedFood Group S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000746045 (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji). Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Białowieska 7/ 9 lok. 34, 04-063 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10 – 15. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

09 lis 2020

Źródła wapnia w diecie

Dlaczego wapń w naszej diecie jest tak ważny?🍽

Prawidłowy poziom wapnia w organizmie sprawia, że:
➡masz mocne kości i zdrowe zęby,
➡nie masz problemów z krzepliwością krwi,
➡mięśnie działają sprawnie, a praca serca jest regularna,
➡rany szybko się goją,
➡łatwiej o osiągnięcie stanu relaksu i zdrowy sen.

Ile wapnia dziennie potrzebuje nasz organizm?
Zalecana dzienna dawka spożycia to:
✅dla dorosłych to 1000 mg,
✅dla kobiety w ciąży lub karmiących to 1200-1500 mg.
Niestety statystyczny Polak spożywa codziennie tylko około 400 mg wapnia🙉

⁉️Czym skutkuje niedobór wapnia?
Organizm zaczyna wykorzystywać zapasy wapnia zgromadzone w kościach 🔜 W rezultacie, osłabia je, powoduje zwiększoną łamliwość, ryzyko osteoporozy, wolniejsze gojenie się ran, pogorszenie się sprawności mięśni, a także może mieć negatywny wpływ na naszą psychikę.

👌Jakie są główne źródła wapnia?
To przede wszystkim mleko i jego przetwory takie jak kefiry, jogurty, maślanki, twarożki, sery białe i żółte.

👌Co w przypadku diety bezmlecznej?
Znajdziemy go między innymi w rybach konserwowych spożywanych wraz z ich szkieletem (np. szprotki)
Roślinne źródła wapnia to głównie sezam, pasta tahini, nasiona chia, mak, figi suszone, migdały, masło i mleko migdałowe, siemię lnianie, orzechy brazylijskie, laskowe i pistacjowe, czosnek, zielone warzywa (brokuły, brukselka, natka pietruszki, jarmuż), warzywa strączkowe (soja, fasola, fasola szparagowa), biała kapusta, marchew, ziarna słonecznika, kasza gryczana i jęczmienna, pieczywo pełnoziarniste.

⭐Pamiętaj, aby na diecie bezmlecznej częściej sięgać po produkty wzbogacone o wapń (wiele napojów sojowych, serków itp.)

⭐⭐Ciekawym źródłem wapnia, o którym często zapominamy jest również… WODA💧 Zarówna mineralizowana, jak i z kranu, wzbogaca naszą dietę o ten pierwiastek.

09 lis 2020

9 rzeczy, które możesz zrobić zamiast podjadać

 W ostatnim czasie znowu spędzamy więcej czasu w 4 ścianach.

Taki okres sprzyja przybieraniu na wadze⬆⬆⬆

🙋‍♀ Chcesz uniknąć niekontrolowanych przekąsek i poczuć się lepiej?

Oto propozycje aktywności, które pozytywnie wpłyną na twoje zdrowie 💁‍♀

🌱 Zasadź roślinkę lub zadbaj o te, które masz
🤸🏻‍♀️ Poćwicz jogę – na Youtubie znajdziesz propozycje na każdy nastrój
🥒 Załóż kiszonki – świetne probiotyki, które w zimę będą źródłem cennych bakterii
💃 Zatańcz – jak gdyby nikt nie patrzył albo przytupuj nóżką do ulubionego kawałka
✏ Zapisz co czujesz na kartce – gdy nazwiesz swoje uczucia, łatwiej Ci będzie je zrozumieć
📖 Przeczytaj książkę swojego ulubionego autora
🧘🏻‍♀️ Wycisz się, medytuj – nawet kilka minuty pozwolą Ci uspokoić myśli
🕵‍♀ Ułóż puzzle – cóż za wyzwanie!
🛌 Po prostu pójdź spać – to prawda, że sen jest dobry na wszystko

30 wrz 2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, MedFood Group S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000746045 (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji). Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Białowieska 7/ 9 lok. 34, 04-063 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10 – 15. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

29 wrz 2020

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od 2020-01-01
Okres do 2020-09-28
Data sporzadzenia 2020-09-28
SprFinJednostkaMikroWZlotych
Kod systemowy SFJMIZ (1)
Kod sprawozdania
Wersja schemy 1-0E
Wariant sprawozdania 1
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 1
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do
ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa firmy MEDFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN
OŚCIĄ W LIKWIDACJI
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Siedziba
Miejscowość BYDGOSZCZ
Adres
Kod kraju PL
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Ulica MARII KONOPNICKIEJ
Nr domu 22B
Nr lokalu
Miejscowość BYDGOSZCZ
Kod pocztowy 85-124
Adres
Poczta BYDGOSZCZ
Numer we własciwym rejestrze sądowym
albo ewidencji
0000603834
Wskazanie okresu objętego Data od 2020-01-01
sprawozdaniem finansowym Data do 2020-09-28
Wskazanie zastosowanych zasad
rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro z wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń
Sprawozdanie sporządzono według zasad obow
iązujących dla jednostki mikro z zastosowaniem art.
46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art.
48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o
rachunkowości.
Założenie
kontynuacji
działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości
NIE
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
NIE
Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w
wariancie porównawczym.
metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji)
1. Należności krótko- i długoterminowe Należności są
wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniej
szonej o odpisy aktualizujące. 2. Środki pieniężne i
ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne
w banku i w kasie wyceniane są według wartości
nominalnej. 3. Rozliczenia międzyokresowe Spółka
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyok
resowe kosztów dokonywane są w wysokości p
rawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy. 4. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości ok
reślonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
5. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy
na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i
gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
wypełnienie tego obowiązku spowoduje koniecz
ność wypływu środków uosabiających korzyści
ekonomiczne. 6. Kredyty bankowe i pożyczki oraz
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty ba
nkowe i pożyczki są ujmowane według kosztu
stanowiącego wartość otrzymanych środków
pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/
pożyczki. 7. Odroczony podatek dochodowy Odr
oczony podatek dochodowy jest ustalany metodą
zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich
różnic przejściowych występujących na dzień bi
lansowy między wartością podatkową aktywów i
pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w
sprawozdaniu finansowym.
Zasady (polityka)
rachunkowości
pomiaru wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru
1. Uznawanie przychodów Przychody uznawane są
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne. 2. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w
momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efekt
ywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest
wątpliwe.
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 3
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem 0,00 0,00 –
• Aktywa trwałe, w tym
środki trwałe
0,00 0,00 –
• Aktywa obrotowe, w
tym:
0,00 0,00 –
•• – zapasy 0,00 0,00 –
•• – należności k
rótkoterminowe
0,00 0,00 –
••• [PU]: Inwestycje krótk
oterminowe
0,00 0,00 –
• Należne wpłaty na
kapitał (fundusz) podsta
wowy
0,00 0,00 –
• Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 –
Pasywa razem 0,00 0,00 –
• Kapitał (fundusz)
własny, w tym:
-220,41 -24 937,33 –
•• – kapitał (fundusz)
podstawowy
5 000,00 5 000,00 –
• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania, w tym:
220,41 24 937,33 –
•• [PU]: Zobowiazania kró
tkoterminowe
220,41 24 937,33 –
•• – rezerwy na z
obowiązania
0,00 0,00 –
•• – zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek
0,00 0,00 –
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 4
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr
4 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
Przychody pods
tawowej działa
lności operacyjnej i
zrównane z nimi, w
tym:
3 560,00 10 840,00 –
• – zmiana stanu
produktów (zwiększenie
– wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość
ujemna)
0,00 0,00 –
Koszty podstaw
owej działalności
operacyjnej
300,00 9 654,77 –
• Amortyzacja 0,00 0,00 –
• Zużycie materiałów i
energii
0,00 0,00 –
• Wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
0,00 9 365,94 –
• Pozostałe koszty 300,00 288,83 –
Pozostałe przy
chody i zyski, w
tym:
21 635,92 25 424,60 –
• – aktualizacja wartości
aktywów
0,00 0,00 –
Pozostałe koszty i
straty, w tym:
179,00 2 477,56 –
• – aktualizacja wartości
aktywów
0,00 0,00 –
Podatek dochod
owy
0,00 0,00 –
Zysk/strata netto
(A-B+C-D-E) (dla
jednostek mikro,
o których mowa w
24 716,92 24 132,28 –
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
art. 3 ust. 1a pkt 1,
3 i 4 oraz ust. 1b
ustawy)
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z
Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Nie wystąpiły
zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTAPIŁY PO DNIU BILANS
OWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Po dniu
bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach r
achunkowych roku obrotowego.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 3. KAPITAŁY Na dzień 28 września 2020 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 5
000,00 złotych i był podzielony na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych
każdy.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 4. PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przed podjęciem uchwały o przeznaczeniu zysku na pokrycie strat za lata ubiegłe.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 5. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI Na dzień 28 września 2020
roku Spółka nie posiada kredytów ani pożyczek bankowych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Na dzień 28 września 2020 roku
w Spółce nie występowały odpisy aktualizujące wartości należności.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 7. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MA JĄTKU JEDNOSTKI W okresie 9 miesięc
y zakończonych 28 września 2020 roku w Spółce nie występowały zobowiązania
zabezpieczone na jej majątku.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 8. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI
ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W
ROKU NASTĘPNYM W dniu 20 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie W
spólników podjeło uchwałę o likwidacji spółki.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 9. ZYSKI I STRATY NADZWYCZA JNE W okresie 9 miesięcy zakończonych 28 września
2020 roku Spółka nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych i nie poniosła strat nad
zwyczajnych.
Informacje uzupełniające do bilansu

Opis 10. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE
UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZA JĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH Nie wystąpiły żadne transakcje ani pożyczki pomiędzy Spółką a
członkami Zarządu.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 11. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH W okresie sprawozdawczym s
tosownie do art. 49 ust. 2 pkt 5) ustawy o rachunkowości Spółka nie nabyła żadnych
udziałów własnych.
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 8

 

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od 2020-01-01
Okres do 2020-09-28
Data sporzadzenia 2020-09-28
SprFinJednostkaMikroWZlotych
Kod systemowy SFJMIZ (1)
Kod sprawozdania
Wersja schemy 1-0E
Wariant sprawozdania 1
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 1
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do
ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa firmy MEDFOOD PORADNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Siedziba
Miejscowość BYDGOSZCZ
Adres
Kod kraju PL
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Ulica MARII KONOPNICKIEJ
Nr domu 22B
Nr lokalu
Miejscowość BYDGOSZCZ
Kod pocztowy 85-124
Adres
Poczta BYDGOSZCZ
Numer we własciwym rejestrze sądowym
albo ewidencji
0000639449
Wskazanie okresu objętego Data od 2020-01-01
sprawozdaniem finansowym Data do 2020-09-28
Wskazanie zastosowanych zasad
rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro z wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń
Sprawozdanie sporządzono według zasad obow
iązujących dla jednostki mikro z zastosowaniem art.
46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art.
48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o
rachunkowości.
Założenie
kontynuacji
działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości
NIE
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
NIE
Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w
wariancie porównawczym.
metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji)
1. Należności krótko- i długoterminowe Należności są
wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniej
szonej o odpisy aktualizujące. 2. Środki pieniężne i
ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne
w banku i w kasie wyceniane są według wartości
nominalnej. 3. Rozliczenia międzyokresowe Spółka
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyok
resowe kosztów dokonywane są w wysokości p
rawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy. 4. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości ok
reślonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
5. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy
na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i
gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
wypełnienie tego obowiązku spowoduje koniecz
ność wypływu środków uosabiających korzyści
ekonomiczne. 6. Kredyty bankowe i pożyczki oraz
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty ba
nkowe i pożyczki są ujmowane według kosztu
stanowiącego wartość otrzymanych środków
pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/
pożyczki. 7. Odroczony podatek dochodowy Odr
oczony podatek dochodowy jest ustalany metodą
zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich
różnic przejściowych występujących na dzień bi
lansowy między wartością podatkową aktywów i
pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w
sprawozdaniu finansowym.
Zasady (polityka)
rachunkowości
pomiaru wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru
1. Uznawanie przychodów Przychody uznawane są
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne. 2. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w
momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efekt
ywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest
wątpliwe.
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 3
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem 0,00 0,00 –
• Aktywa trwałe, w tym
środki trwałe
0,00 0,00 –
• Aktywa obrotowe, w
tym:
0,00 0,00 –
•• – zapasy 0,00 0,00 –
•• – należności k
rótkoterminowe
0,00 0,00 –
••• [PU]: Inwestycje krótk
oterminowe
0,00 0,00 –
• Należne wpłaty na
kapitał (fundusz) podsta
wowy
0,00 0,00 –
• Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 –
Pasywa razem 0,00 0,00 –
• Kapitał (fundusz)
własny, w tym:
-6 399,14 -24 035,99 –
•• – kapitał (fundusz)
podstawowy
5 000,00 5 000,00 –
• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania, w tym:
6 399,14 24 035,99 –
•• [PU]: Zobowiazania kró
tkoterminowe
6 399,14 24 035,99 –
•• – rezerwy na z
obowiązania
0,00 0,00 –
•• – zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek
0,00 0,00 –
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 4
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr
4 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
Przychody pods
tawowej działa
lności operacyjnej i
zrównane z nimi, w
tym:
1 430,00 22 966,21 –
• – zmiana stanu
produktów (zwiększenie
– wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość
ujemna)
0,00 0,00 –
Koszty podstaw
owej działalności
operacyjnej
98,00 28 716,77 –
• Amortyzacja 0,00 0,00 –
• Zużycie materiałów i
energii
0,00 0,00 –
• Wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
0,00 16 375,56 –
• Pozostałe koszty 98,00 12 341,21 –
Pozostałe przy
chody i zyski, w
tym:
16 361,85 23 444,41 –
• – aktualizacja wartości
aktywów
0,00 0,00 –
Pozostałe koszty i
straty, w tym:
57,00 592,49 –
• – aktualizacja wartości
aktywów
0,00 0,00 –
Podatek dochod
owy
0,00 0,00 –
Zysk/strata netto
(A-B+C-D-E) (dla
jednostek mikro,
o których mowa w
17 636,85 17 101,36 –
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
art. 3 ust. 1a pkt 1,
3 i 4 oraz ust. 1b
ustawy)
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z
Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Nie wystąpiły
zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTAPIŁY PO DNIU BILANS
OWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Po dniu
bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach r
achunkowych roku obrotowego.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 3. KAPITAŁY Na dzień 28 września 2020 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 5
000,00 złotych i był podzielony na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych
każdy.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 4. PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przed podjęciem uchwały o przeznaczeniu zysku na pokrycie strat za lata ubiegłe.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 5. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI Na dzień 28 września 2020
roku Spółka nie posiada kredytów ani pożyczek bankowych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Na dzień 28 września 2020 roku
w Spółce nie występowały odpisy aktualizujące wartości należności.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 7. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MA JĄTKU JEDNOSTKI W okresie 9 miesięc
y zakończonych 28 września 2020 roku w Spółce nie występowały zobowiązania
zabezpieczone na jej majątku.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 8. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI
ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W
ROKU NASTĘPNYM W dniu 20 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie W
spólników podjeło uchwałę o likwidacji spółki.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 9. ZYSKI I STRATY NADZWYCZA JNE W okresie 9 miesięcy zakończonych 28 września
2020 roku Spółka nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych i nie poniosła strat nad
zwyczajnych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 7
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Opis 10. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE
UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZA JĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH Nie wystąpiły żadne transakcje ani pożyczki pomiędzy Spółką a
członkami Zarządu.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 11. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH W okresie sprawozdawczym s
tosownie do art. 49 ust. 2 pkt 5) ustawy o rachunkowości Spółka nie nabyła żadnych
udziałów własnych.
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 8

 

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od 2020-01-01
Okres do 2020-09-29
Data sporzadzenia 2020-09-29
SprFinJednostkaMikroWZlotych
Kod systemowy SFJMIZ (1)
Kod sprawozdania
Wersja schemy 1-0E
Wariant sprawozdania 1
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 1
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do
ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa firmy MEDFOOD PORADNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Siedziba
Miejscowość BYDGOSZCZ
Adres
Kod kraju PL
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Ulica MARII KONOPNICKIEJ
Nr domu 22B
Nr lokalu
Miejscowość BYDGOSZCZ
Kod pocztowy 85-124
Adres
Poczta BYDGOSZCZ
Numer we własciwym rejestrze sądowym
albo ewidencji
0000639449
Wskazanie okresu objętego Data od 2020-01-01
sprawozdaniem finansowym Data do 2020-09-29
Wskazanie zastosowanych zasad
rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro z wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń
Sprawozdanie sporządzono według zasad obow
iązujących dla jednostki mikro z zastosowaniem art.
46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art.
48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o
rachunkowości.
Założenie
kontynuacji
działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości
NIE
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
NIE
Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w
wariancie porównawczym.
metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji)
1. Należności krótko- i długoterminowe Należności są
wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniej
szonej o odpisy aktualizujące. 2. Środki pieniężne i
ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne
w banku i w kasie wyceniane są według wartości
nominalnej. 3. Rozliczenia międzyokresowe Spółka
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyok
resowe kosztów dokonywane są w wysokości p
rawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy. 4. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości ok
reślonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
5. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy
na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i
gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
wypełnienie tego obowiązku spowoduje koniecz
ność wypływu środków uosabiających korzyści
ekonomiczne. 6. Kredyty bankowe i pożyczki oraz
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty ba
nkowe i pożyczki są ujmowane według kosztu
stanowiącego wartość otrzymanych środków
pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/
pożyczki. 7. Odroczony podatek dochodowy Odr
oczony podatek dochodowy jest ustalany metodą
zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich
różnic przejściowych występujących na dzień bi
lansowy między wartością podatkową aktywów i
pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w
sprawozdaniu finansowym.
Zasady (polityka)
rachunkowości
pomiaru wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru
1. Uznawanie przychodów Przychody uznawane są
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne. 2. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w
momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efekt
ywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest
wątpliwe.
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 3
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem 0,00 0,00 –
• Aktywa trwałe, w tym
środki trwałe
0,00 0,00 –
• Aktywa obrotowe, w
tym:
0,00 0,00 –
•• – zapasy 0,00 0,00 –
•• – należności k
rótkoterminowe
0,00 0,00 –
••• [PU]: Inwestycje krótk
oterminowe
0,00 0,00 –
• Należne wpłaty na
kapitał (fundusz) podsta
wowy
0,00 0,00 –
• Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 –
Pasywa razem 0,00 0,00 –
• Kapitał (fundusz)
własny, w tym:
-6 399,14 -24 035,99 –
•• – kapitał (fundusz)
podstawowy
5 000,00 5 000,00 –
• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania, w tym:
6 399,14 24 035,99 –
•• [PU]: Zobowiazania kró
tkoterminowe
6 399,14 24 035,99 –
•• – rezerwy na z
obowiązania
0,00 0,00 –
•• – zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek
0,00 0,00 –
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 4
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr
4 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
Przychody pods
tawowej działa
lności operacyjnej i
zrównane z nimi, w
tym:
1 430,00 22 966,21 –
• – zmiana stanu
produktów (zwiększenie
– wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość
ujemna)
0,00 0,00 –
Koszty podstaw
owej działalności
operacyjnej
98,00 28 716,77 –
• Amortyzacja 0,00 0,00 –
• Zużycie materiałów i
energii
0,00 0,00 –
• Wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
0,00 16 375,56 –
• Pozostałe koszty 98,00 12 341,21 –
Pozostałe przy
chody i zyski, w
tym:
16 361,85 23 444,41 –
• – aktualizacja wartości
aktywów
0,00 0,00 –
Pozostałe koszty i
straty, w tym:
57,00 592,49 –
• – aktualizacja wartości
aktywów
0,00 0,00 –
Podatek dochod
owy
0,00 0,00 –
Zysk/strata netto
(A-B+C-D-E) (dla
jednostek mikro,
o których mowa w
17 636,85 17 101,36 –
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
art. 3 ust. 1a pkt 1,
3 i 4 oraz ust. 1b
ustawy)
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z
Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Nie wystąpiły
zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTAPIŁY PO DNIU BILANS
OWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Po dniu
bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach r
achunkowych roku obrotowego.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 3. KAPITAŁY Na dzień 29 września 2020 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 5
000,00 złotych i był podzielony na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych
każdy.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 4. PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przed podjęciem uchwały o przeznaczeniu zysku na pokrycie strat za lata ubiegłe.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 5. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI Na dzień 29 września 2020
roku Spółka nie posiada kredytów ani pożyczek bankowych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Na dzień 29 września 2020 roku
w Spółce nie występowały odpisy aktualizujące wartości należności.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 7. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MA JĄTKU JEDNOSTKI W okresie 9 miesięc
y zakończonych 29 września 2020 roku w Spółce nie występowały zobowiązania
zabezpieczone na jej majątku.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 8. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI
ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W
ROKU NASTĘPNYM W dniu 20 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie W
spólników podjeło uchwałę o likwidacji spółki.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 9. ZYSKI I STRATY NADZWYCZA JNE W okresie 9 miesięcy zakończonych 29 września
2020 roku Spółka nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych i nie poniosła strat nad
zwyczajnych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 7
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Opis 10. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE
UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZA JĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH Nie wystąpiły żadne transakcje ani pożyczki pomiędzy Spółką a
członkami Zarządu.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 11. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH W okresie sprawozdawczym s
tosownie do art. 49 ust. 2 pkt 5) ustawy o rachunkowości Spółka nie nabyła żadnych
udziałów własnych.
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 8

 

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od 2020-01-01
Okres do 2020-09-29
Data sporzadzenia 2020-09-29
SprFinJednostkaMikroWZlotych
Kod systemowy SFJMIZ (1)
Kod sprawozdania
Wersja schemy 1-0E
Wariant sprawozdania 1
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 1
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do
ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa firmy MEDFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN
OŚCIĄ W LIKWIDACJI
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Siedziba
Miejscowość BYDGOSZCZ
Adres
Kod kraju PL
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat BYDGOSZCZ
Gmina BYDGOSZCZ
Ulica MARII KONOPNICKIEJ
Nr domu 22B
Nr lokalu
Miejscowość BYDGOSZCZ
Kod pocztowy 85-124
Adres
Poczta BYDGOSZCZ
Numer we własciwym rejestrze sądowym
albo ewidencji
0000603834
Wskazanie okresu objętego Data od 2020-01-01
sprawozdaniem finansowym Data do 2020-09-29
Wskazanie zastosowanych zasad
rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro z wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń
Sprawozdanie sporządzono według zasad obow
iązujących dla jednostki mikro z zastosowaniem art.
46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art.
48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o
rachunkowości.
Założenie
kontynuacji
działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości
NIE
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
NIE
Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w
wariancie porównawczym.
metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji)
1. Należności krótko- i długoterminowe Należności są
wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniej
szonej o odpisy aktualizujące. 2. Środki pieniężne i
ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne
w banku i w kasie wyceniane są według wartości
nominalnej. 3. Rozliczenia międzyokresowe Spółka
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyok
resowe kosztów dokonywane są w wysokości p
rawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy. 4. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości ok
reślonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
5. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy
na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i
gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
wypełnienie tego obowiązku spowoduje koniecz
ność wypływu środków uosabiających korzyści
ekonomiczne. 6. Kredyty bankowe i pożyczki oraz
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty ba
nkowe i pożyczki są ujmowane według kosztu
stanowiącego wartość otrzymanych środków
pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/
pożyczki. 7. Odroczony podatek dochodowy Odr
oczony podatek dochodowy jest ustalany metodą
zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich
różnic przejściowych występujących na dzień bi
lansowy między wartością podatkową aktywów i
pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w
sprawozdaniu finansowym.
Zasady (polityka)
rachunkowości
pomiaru wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru
1. Uznawanie przychodów Przychody uznawane są
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne. 2. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w
momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efekt
ywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest
wątpliwe.
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 3
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem 0,00 0,00 –
• Aktywa trwałe, w tym
środki trwałe
0,00 0,00 –
• Aktywa obrotowe, w
tym:
0,00 0,00 –
•• – zapasy 0,00 0,00 –
•• – należności k
rótkoterminowe
0,00 0,00 –
••• [PU]: Inwestycje krótk
oterminowe
0,00 0,00 –
• Należne wpłaty na
kapitał (fundusz) podsta
wowy
0,00 0,00 –
• Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 –
Pasywa razem 0,00 0,00 –
• Kapitał (fundusz)
własny, w tym:
-220,41 -24 937,33 –
•• – kapitał (fundusz)
podstawowy
5 000,00 5 000,00 –
• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania, w tym:
220,41 24 937,33 –
•• [PU]: Zobowiazania kró
tkoterminowe
220,41 24 937,33 –
•• – rezerwy na z
obowiązania
0,00 0,00 –
•• – zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek
0,00 0,00 –
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 4
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr
4 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
Przychody pods
tawowej działa
lności operacyjnej i
zrównane z nimi, w
tym:
3 560,00 10 840,00 –
• – zmiana stanu
produktów (zwiększenie
– wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość
ujemna)
0,00 0,00 –
Koszty podstaw
owej działalności
operacyjnej
300,00 9 654,77 –
• Amortyzacja 0,00 0,00 –
• Zużycie materiałów i
energii
0,00 0,00 –
• Wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
0,00 9 365,94 –
• Pozostałe koszty 300,00 288,83 –
Pozostałe przy
chody i zyski, w
tym:
21 635,92 25 424,60 –
• – aktualizacja wartości
aktywów
0,00 0,00 –
Pozostałe koszty i
straty, w tym:
179,00 2 477,56 –
• – aktualizacja wartości
aktywów
0,00 0,00 –
Podatek dochod
owy
0,00 0,00 –
Zysk/strata netto
(A-B+C-D-E) (dla
jednostek mikro,
o których mowa w
24 716,92 24 132,28 –
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
art. 3 ust. 1a pkt 1,
3 i 4 oraz ust. 1b
ustawy)
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z
Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Nie wystąpiły
zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTAPIŁY PO DNIU BILANS
OWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Po dniu
bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach r
achunkowych roku obrotowego.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 3. KAPITAŁY Na dzień 29 września 2020 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 5
000,00 złotych i był podzielony na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych
każdy.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 4. PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przed podjęciem uchwały o przeznaczeniu zysku na pokrycie strat za lata ubiegłe.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 5. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI Na dzień 29 września 2020
roku Spółka nie posiada kredytów ani pożyczek bankowych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Na dzień 29 września 2020 roku
w Spółce nie występowały odpisy aktualizujące wartości należności.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 7. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MA JĄTKU JEDNOSTKI W okresie 9 miesięc
y zakończonych 29 września 2020 roku w Spółce nie występowały zobowiązania
zabezpieczone na jej majątku.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 8. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI
ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W
ROKU NASTĘPNYM W dniu 20 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie W
spólników podjeło uchwałę o likwidacji spółki.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 9. ZYSKI I STRATY NADZWYCZA JNE W okresie 9 miesięcy zakończonych 29 września
2020 roku Spółka nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych i nie poniosła strat nad
zwyczajnych.
Informacje uzupełniające do bilansu
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 7
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym
Opis 10. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE
UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZA JĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH Nie wystąpiły żadne transakcje ani pożyczki pomiędzy Spółką a
członkami Zarządu.
Informacje uzupełniające do bilansu
Opis 11. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH W okresie sprawozdawczym s
tosownie do art. 49 ust. 2 pkt 5) ustawy o rachunkowości Spółka nie nabyła żadnych
udziałów własnych.
Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 8

09 wrz 2020

Ogłoszenie o zwołaniu corocznego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy („ZZW”) spółki MedFood Group S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu corocznego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy („ZZW”) spółki MedFood Group S.A.

 

……………………………………………………………………..

Zarząd MedFood Group SA z siedzibą w Warszawie KRS:746045 (Spółka) wzywa akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia akcji Spółki w jej siedzibie i zawiadamia o zwołaniu ZWZ Spółki, które odbędzie się 30.9.2020 o godz. 9 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ul. Przyokopowej 33 klatka C piętro VIII z porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie
 2. Wybór Przewodniczącego
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności ZWZ do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej (RN) i Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy (RO) 2019
 • pokrycia straty za RO 2019
 • dalszego istnienia Spółki
 • udzielenia członkom RN i Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w RO 2019
 • zmian w składzie RN
 • podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 315000 zł poprzez emisję 150000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przyznania prawa poboru akcji serii D, określenia terminu do zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji, wyłączenia akcjonariuszy z prawa poboru
 • zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy
 • zmiany Statutu i przyjęcia jego tekstu jednolitego
 1. Zamknięcie

Dotychczasowe brzmienie

-§7 ust.1 Statutu

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 zł  (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na: a)1.000.000 (słownie:jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach A0 000 001 do A1 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda b)119.400 (słownie:sto dziewiętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o numerach B000 001 do B119 400 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda c)1.880.600 (słownie:jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach C000 001 do C1 880 600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda.

otrzyma brzmienie

 

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 315000 (trzysta piętnaście tysięcy) zł i dzieli się na: a)1000000 (słownie:milion) akcji na okaziciela serii A o numerach A0 000 001 do A1 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda b)119400 (słownie:sto dziewiętnaście  tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o numerach B000 001 do B119 400 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda c)1.880.600 (słownie:milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach C000 001 do C1 880 600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda d)150000 (słownie:sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D000 001 do D150 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda.

-§18 Statutu

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności

 

otrzyma brzmienie

 

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu.

08 wrz 2020

NIE WSZYSTKO NA RAZ!

Koniec lata, początek roku szkolnego, nadchodząca jesień, czas na nowy start, nowe nawyki, zdrowszą dietę, lepszy styl życiaaaa aż zadyszki można dostać🌪🌪🌪
Stop⛔️ Powoli, pomału.

NIE WSZYSTKO NA RAZ!

Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu na lepsze zacznij od małych kroków🐾.
Nie wywracaj całego życia do góry nogami. Jeśli dotychczas lubiłeś/aś podjadać, nie obiecuj sobie, że od teraz już nigdy nie spojrzysz na słodycze🍭.
Jeśli dotychczas byłeś mało aktywny, nie obiecuj sobie, że teraz będziesz na siłowni 6 razy w tygodniu🏋🏻‍♀️ Twój organizm szybko powie Ci dość i wróci do starych nawyków🤷🏼.

Proponuję Ci prostą zasadę – wprowadzaj 1️⃣ zmianę na raz. W 1 tygodniu niech twoim celem będzie wypicie codziennie 2l wody. Podsumuj po tygodniu swoje sukcesy i przeanalizuj błędy.
W 2 tygodniu dodaj zasadę, że co najmniej w 3 posiłkach dziennie pojawią się warzywa, itd.
Rozwijając listę o kolejne cele 🎯stopniowo kształtujesz swoje nawyki i sprawiasz, że stają się twoim stylem życia🥇
Przykłady celów
– 2l wody dziennie💧
– 30 minut aktywności dziennie🚴🏽‍♀️
– warzywa w co najmniej 3 posiłkach dziennie 🥑
– wprowadzenie do diety produktów pełnoziarnistych🥖
– >7h snu dziennie🛌
– ograniczenie alkoholu🍺
– ograniczenie się do 1 przekąski dziennie☝️
– słodycze i przekąski zastąpione owocami lub orzechami🍎.

08 wrz 2020

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników spółek MedFood

 

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników spółek MedFood

 

…………………………………………………..

 

Likwidator MedFood Poradnia sp. z o.o. w likwidacji (KRS: 639449) z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („ZZW”) tej spółki, które odbędzie się 29.9.2020 o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gdańskiej 51 w Bydgoszczy z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie ZZW

2.      Wybór Przewodniczącego ZZW

3.      Stwierdzenie prawidłowości ZZW oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.      Przyjęcie porządku obrad ZZW

5.      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

6.      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

·    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrachunkowy 2019 r.;

·    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019 r.;

·    podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrachunkowy 2019 r.;

·    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Likwidatorowi Spółki absolutorium z wykonania przez nich  związanych z tą funkcją  obowiązków za  rok obrachunkowy 2019 r.;

·    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego Spółki.

7.      Przyjęcie rezygnacji Likwidatora Spółki;

8.      Zamknięcie obrad.

Likwidator MedFood sp. z o.o. w likwidacji (KRS: 603834) z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („ZZW”) tej spółki, które odbędzie się 29.9.2020 o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gdańskiej 51 w Bydgoszczy z następującym porządkiem obrad:

9.      Otwarcie ZZW

10.    Wybór Przewodniczącego ZZW

11.    Stwierdzenie prawidłowości ZZW oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

12.    Przyjęcie porządku obrad ZZW

13.    Podjęcie uchwał w przedmiocie:

14.    Podjęcie uchwał w przedmiocie:

·    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrachunkowy 2019 r.;

·    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019 r.;

·    podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrachunkowy 2019 r.;

·    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Likwidatorowi Spółki absolutorium z wykonania przez nich  związanych z tą funkcją  obowiązków za  rok obrachunkowy 2019 r.;

·    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego Spółki.

15.    Przyjęcie rezygnacji Likwidatora Spółki;

16.    Zamknięcie obrad.

22 lip 2019

#KONKURS Catering dietetyczny MedFood: Dbasz o zdrowie i chcesz dobrze jeść? Weź udział w konkursie.

💥Wkrótce stworzymy specjalnie dla Ciebie catering dietetyczny MedFood oparty o wiedzę, know-how i doświadczenie naszych ekspertów!

Chcemy się jednak najpierw dowiedzieć, co jest dla Ciebie najważniejsze: czy redukcja wagi? Czy też dieta w wybranych jednostkach chorobowych?

Kliknij w LINK, z obrazka wybierz “Wypełnij wniosek”, wypełnij formularz i napisz nam, jak powinna wyglądać TWOJA IDEALNA dieta pudełkowa – jakie składniki, ile dań, jaka forma?

W poście na Fanpage na facebook kliknij na “Wyślij wniosek”, a niewykluczone, że dzięki wyczerpującej odpowiedzi wygrasz jedną z poniższych nagród:
🥇15 dni diety pudełkowej MedFood Catering oraz konsultacja dietetyczna Poradni MedFood dla zwycięzcy Konkursu;
🥈7 dni diety pudełkowej od MedFood Catering oraz konsultacja dietetyczna Poradni MedFood dla Uczestnika, który zajął 2 miejsce w Konkursie;
🥉3 dni diety pudełkowej od MedFood Catering oraz konsultacje dietetyczne Poradni MedFood dla 2 wyróżnionych Uczestników.

Dodatkowo trafisz na listę osób oczekujących na start Cateringu MedFood – nowej jakości na rynku diet pudełkowych!

Konkurs trwa od dnia 22 lipca 2019 godz. 12:00 do 5 sierpnia 2019 godz. 23:59.

Regulamin konkursu

 

22 lip 2019

Konkurs na Facebook – regulamin MedFood Catering

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
Z DNIA 22.07.2019 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym www.facebook.com („Facebook”) zamieszczonego na profilu MedFood https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ (zwanego dalej “Konkursem”), jest MedFood Group S.A., z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem Nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin („Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”) w Konkursie są:
• 15 dni diety pudełkowej MedFood Catering oraz konsultacja dietetyczna Poradni MedFood dla zwycięzcy Konkursu;
• 7 dni diety pudełkowej od MedFood Catering oraz konsultacja dietetyczna Poradni MedFood dla Uczestnika, który zajął 2 miejsce w Konkursie;
• 3 dni diety pudełkowej od MedFood Catering oraz konsultacje dietetyczne Poradni MedFood dla 2 wyróżnionych Uczestników.
3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu MedFood Group S.A oraz na stronie www.medfood.com.pl.

4. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/

2. Konkurs trwa od dnia 22 lipca 2019 godz. 12:00 do 5 sierpnia 2019 godz. 23:59.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia Konkursu.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. wypełnienie formularza zamieszczonego przez Organizatora w treści Posta Konkursowego na Fanpage’u Organizatora,
b. wysłanie wypełnionego formularza do organizatora poprzez Fanpage Organizatora.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ oraz na stronie www.medfood.com.pl

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród autorów nadesłanych formularzy zgodnie z § 5. Ust. 1 Regulaminu, Organizator po zasięgnięciu opinii ekspertów Poradni MedFood wyłoni zwycięzcę, Uczestnika który zajmie 2 miejsce oraz 2 wyróżnionych Uczestników.

5. Zwycięzca Konkursu, Uczestnik, który zajmie 2 miejsce oraz 2 wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ oraz na stronie www.medfood.com.pl

7. Warunkiem odebrania Nagrody przez każdego ze zwycięskich Uczestników wskazanych w § 6. Ust. 4 powyżej jest przesłanie poprzez Facebook w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u i na stronie www.medfood.com.pl – wiadomości prywatnej do Organizatora z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.

9. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w § 6 ust. 7 powyżej.

10. Nagrody zostaną dostarczone Uczestnikom na koszt Organizatora.

11. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 22 lipca 2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 ca 2019 i obowiązuje do 5 sierpnia 2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.medfood.com.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.medfood.com.pl

17 kw. 2019

Webinarium motywacyjne – już wkrótce!

Masz problemy z utrzymaniem diety, planu treningowego lub odkładasz istotne sprawy na później? 🤭 A może pragniesz realizować cele związane z karierą zawodową lub rozwijaniem nowych umiejętności, ale brakuje Ci dyscypliny?

Webinarium motywacyjne to okazja do tego, aby nauczyć się dbać o swoje potrzeby energetyczne, zdemaskować podstępne wymówki i… obdarzyć się wyrozumiałością w chwilach słabości.
Poruszymy temat skutecznego planowania i organizacji swojego czasu oraz znajdziemy najlepsze sposoby na to, aby przestać odkładać na później ⏰
Jeżeli czujesz, że „stoisz w miejscu” i brakuje Ci motywacji, aby wytrwać w swoich postanowieniach i osiągać sukcesy w obszarze zdrowia, życia zawodowego i osobistego – weź udział w webinarium motywacyjnym MedFood 🍏
Już niebawem więcej informacji 🙂

Zapisz się do newslettera